Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Skład Rady Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Krystyna Ścibiorska Stanowisko:Przewodnicząca Rady Gminy
Godziny przyjęć:

pok. nr 11 w każdą środę od 9.00 do 11.00


23 1
Bogdan Piskorski Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:081 85 66 029
24 2
Jerzy Remiszewski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:081 85 66 187
24 3
Wiesław Nogalski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 387
24 4
Andrzej Adamczyk Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 362
24 5
Henryk Iwan Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 94 116
24 6
Sławomir Aftyka Stanowisko:Radny Rady Gminy
23 8
Andrzej Grzesiak Stanowisko:Radny Rady Gminy
23 9
Mirosław Łoboda Stanowisko:Radny Rady Gminy
23 11
Dorota Tomaniak Stanowisko:Radna Rady Gminy
23 12
Renata Żeleźnik Stanowisko:Radna Rady Gminy
23 13
Andrzej Wrzos Stanowisko:Radny Rady Gminy
23 14
Zbigniew Gruda Stanowisko:Radny Rady Gminy
23 15
Andrzej Aftyka Stanowisko:Radny Rady Gminy
23 16
Bogdan Piskorski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 029
23 17
Jerzy Remiszewski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 187
23 18
Wiesław Nogalski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 387
23 19
Andrzej Adamczyk Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 362
23 20
Henryk Iwan Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 94 116
23 21
Artur Jóźwiak Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:081 85 26 147
23 22
Bogdan Piskorski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 029
22 23
Jerzy Remiszewski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 187
22 24
Wiesław Nogalski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 387
22 25
Sławomir Nastaj Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 411
24 35
Roman Aftyka Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 159
24 36
Zdzisław Targoński Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 123
24 37
Dariusz Robak Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 510
24 38
Stanisław Łukasiewicz Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 020
24 39
Tadeusz Szlendak Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 94 355
24 40
Tomasz Kukier Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 94 185
24 41
Czesław Okoń Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 93 128
24 42
Henryk Szyszko Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 409
24 43
Agnieszka, Amelia Targońska Stanowisko:Radna Rady Gminy
24 44
Grażyna Krawczak Stanowisko:Radna Rady Gminy
22 45
Henryk Szyszko Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:081 85 66 409
22 46
Bogdan Szewczyk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:(081) 85 68 181
22 47
Kazimierz Szczepaniak Stanowisko:Radny Rady Gminy
22 48
Stanisław Łukasiewicz Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 020
22 49
Czesław Okoń Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 93 128
22 50
Zdzisław Targoński Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 123
22 51
Antoni Bielski Stanowisko:Radny Rady Gminy
22 52
Marek Barszcz Stanowisko:Radny Rady Gminy
22 53
Stanisław Grymulski Stanowisko:Radny Rady Gminy
22 54
Mirosław Mizio Stanowisko:Radny Rady Gminy
22 55
Marian Strojek Stanowisko:Radny Rady Gminy
22 56
Artur Jóźwiak Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 26 147
24 57
Roman Aftyka Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 159
490 59
Ewa Daszkiewicz Stanowisko:Radna Rady Gminy
490 60
Katarzyna Durczak Stanowisko:Radna Rady Gminy
490 61
Zbigniew Gradziński Stanowisko:Radny Rady Gminy
490 62
Mirosław Łoboda Stanowisko:Radny Rady Gminy
490 63
Wiesław Nogalski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 387
490 64
Czesław Okoń Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 93 128
490 65
Marian Syta Stanowisko:Radny Rady Gminy
490 66
Tadeusz Szlendak Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 94 355
490 67
Andrzej Trojak Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
490 68
Krystyna Szymanek Stanowisko:Radna Rady Gminy
490 69
Marian Wicha Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
490 70
Ewa Włodarczyk Stanowisko:Radna Rady Gminy
490 71
Renata Żeleźnik Stanowisko:Radna Rady Gminy
490 72
Roman Adamczyk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Godziny przyjęć:

środa

godz. 9-11

świetlica Urzędu Gminy - pokój nr 18


895 74
Roman Aftyka Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 66 159
895 75
Zbigniew Gradziński Stanowisko:Radny Rady Gminy
895 76
Robert Janek Stanowisko:Radny Rady Gminy
895 77
Katarzyna Durczak Stanowisko:Radna Rady Gminy
895 78
Mirosław Łoboda Stanowisko:Radny Rady Gminy
895 79
Wiesław Nogalski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:081 85 68 387
895 80
Katarzyna Jóźwiak Stanowisko:Radna Rady Gminy
895 81
Henryk Kukier Stanowisko:Radny Rady Gminy
895 82
Mariola Szczuchniak Stanowisko:Radna Rady Gminy
895 83
Krystyna Szymanek Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
895 84
Andrzej Trojak Stanowisko:Radny Rady Gminy
895 85
Ewa Włodarczyk Stanowisko:Radna Rady Gminy
895 86
Marian Wicha Stanowisko:Radny Rady Gminy
895 87
Renata Żeleźnik Stanowisko:Radna Rady Gminy
895 88
Roman Adamczyk Stanowisko:Radny Rady Gminy
490 89