Skład Rady Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Krystyna Ścibiorska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Godziny przyjęć:

pok. nr 11 w każdą środę od 9.00 do 11.00


kadencja 6 [2010-2014] 1
Bogdan Piskorski Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 029
kadencja 5 [2006-2010] 2
Jerzy Remiszewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 187
kadencja 5 [2006-2010] 3
Wiesław Nogalski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 387
kadencja 5 [2006-2010] 4
Andrzej Adamczyk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 362
kadencja 5 [2006-2010] 5
Henryk Iwan Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 94 116
kadencja 5 [2006-2010] 6
Sławomir Aftyka Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 8
Andrzej Grzesiak Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 9
Mirosław Łoboda Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 11
Dorota Tomaniak Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 12
Renata Żeleźnik Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 13
Andrzej Wrzos Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 14
Zbigniew Gruda Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 15
Andrzej Aftyka Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 6 [2010-2014] 16
Bogdan Piskorski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 029
kadencja 6 [2010-2014] 17
Jerzy Remiszewski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 187
kadencja 6 [2010-2014] 18
Wiesław Nogalski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 387
kadencja 6 [2010-2014] 19
Andrzej Adamczyk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 362
kadencja 6 [2010-2014] 20
Henryk Iwan Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 94 116
kadencja 6 [2010-2014] 21
Artur Jóźwiak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 081 85 26 147
kadencja 6 [2010-2014] 22
Bogdan Piskorski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 029
kadencja 4 [2002-2006] 23
Jerzy Remiszewski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 187
kadencja 4 [2002-2006] 24
Wiesław Nogalski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 387
kadencja 4 [2002-2006] 25
Sławomir Nastaj Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 411
kadencja 5 [2006-2010] 35
Roman Aftyka Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 159
kadencja 5 [2006-2010] 36
Zdzisław Targoński Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 123
kadencja 5 [2006-2010] 37
Dariusz Robak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 510
kadencja 5 [2006-2010] 38
Stanisław Łukasiewicz Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 020
kadencja 5 [2006-2010] 39
Tadeusz Szlendak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 94 355
kadencja 5 [2006-2010] 40
Tomasz Kukier Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 94 185
kadencja 5 [2006-2010] 41
Czesław Okoń Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 93 128
kadencja 5 [2006-2010] 42
Henryk Szyszko Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 409
kadencja 5 [2006-2010] 43
Agnieszka, Amelia Targońska Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 5 [2006-2010] 44
Grażyna Krawczak Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 45
Henryk Szyszko Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 409
kadencja 4 [2002-2006] 46
Bogdan Szewczyk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: (081) 85 68 181
kadencja 4 [2002-2006] 47
Kazimierz Szczepaniak Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 48
Stanisław Łukasiewicz Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 020
kadencja 4 [2002-2006] 49
Czesław Okoń Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 93 128
kadencja 4 [2002-2006] 50
Zdzisław Targoński Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 123
kadencja 4 [2002-2006] 51
Antoni Bielski Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 52
Marek Barszcz Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 53
Stanisław Grymulski Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 54
Mirosław Mizio Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 55
Marian Strojek Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 56
Artur Jóźwiak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 26 147
kadencja 5 [2006-2010] 57
Roman Aftyka Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 159
kadencja 7 [2014 - 2018] 59
Ewa Daszkiewicz Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 60
Katarzyna Durczak Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 61
Zbigniew Gradziński Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 62
Mirosław Łoboda Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 63
Wiesław Nogalski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 387
kadencja 7 [2014 - 2018] 64
Czesław Okoń Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 93 128
kadencja 7 [2014 - 2018] 65
Marian Syta Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 66
Tadeusz Szlendak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 94 355
kadencja 7 [2014 - 2018] 67
Andrzej Trojak Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 68
Krystyna Szymanek Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 69
Marian Wicha Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 70
Ewa Włodarczyk Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 71
Renata Żeleźnik Stanowisko: Radna Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 72
Roman Adamczyk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Godziny przyjęć:

środa

godz. 9-11

świetlica Urzędu Gminy - pokój nr 18


Kadencja 8 [2018-2023] 74
Roman Aftyka Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 66 159
Kadencja 8 [2018-2023] 75
Zbigniew Gradziński Stanowisko: Radny Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 76
Robert Janek Stanowisko: Radny Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 77
Katarzyna Durczak Stanowisko: Radna Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 78
Mirosław Łoboda Stanowisko: Radny Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 79
Wiesław Nogalski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 081 85 68 387
Kadencja 8 [2018-2023] 80
Katarzyna Jóźwiak Stanowisko: Radna Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 81
Henryk Kukier Stanowisko: Radny Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 82
Mariola Szczuchniak Stanowisko: Radna Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 83
Krystyna Szymanek Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 84
Andrzej Trojak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 85
Ewa Włodarczyk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 86
Marian Wicha Stanowisko: Radny Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 87
Renata Żeleźnik Stanowisko: Radna Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 88
Roman Adamczyk Stanowisko: Radny Rady Gminy
kadencja 7 [2014 - 2018] 89