Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o Gminie 1655
14.39%
Przetargi 1624
14.12%
Zapytania ofertowe 1153
10.03%
Ogłoszenia, obwieszczenia, wykazy 951
8.27%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 675
5.87%
Struktura organizacyjna 499
4.34%
Uchwały Rady Gminy 436
3.79%
Zarządzenia Wójta z 2023 r. 238
2.07%
Przetargi 238
2.07%
Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy 223
1.94%
Protokoły z Sesji Rady Gminy 165
1.44%
Petycje 146
1.27%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 136
1.18%
Imienny wykaz głosowań 114
0.99%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 95
0.83%
Wójt Gminy 91
0.79%
Zarządzenia Wójta z 2006 r. 81
0.7%
Wykaz spraw załatwianych w USC 81
0.7%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 81
0.7%
Sprawozdania finansowe roczne jednostek budżetowych 80
0.7%
Projekty Uchwał Rady Gminy 72
0.63%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 70
0.61%
Pożytek publiczny 70
0.61%
ZAWIERANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I /LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 69
0.6%
Zarządzenia Wójta z 2016 r. 67
0.58%
Sprawozdania roczne 65
0.57%
Zarządzenia Wójta z 2017 r. 65
0.57%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 61
0.53%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 55
0.48%
Wybory samorządowe 2018 54
0.47%
Zarządzenia Wójta z 2020 r. 53
0.46%
Rejestr umów 52
0.45%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 50
0.43%
Zarządzenia Wójta z 2022 r. 48
0.42%
Rejestr umorzeń 47
0.41%
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 47
0.41%
Zastępca Wójta 45
0.39%
Transmisje z obrad sesji Rady Gminy 45
0.39%
Skład Rady Gminy 44
0.38%
Szkoła Podstawowa w Rudnie 43
0.37%
Zarządzenia Wójta z 2007 r. 43
0.37%
Sekretarz Gminy 41
0.36%
Program Ochrony Środowiska 40
0.35%
Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie 40
0.35%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 39
0.34%
Kanały technologiczne 39
0.34%
Gospodarka komunalna 39
0.34%
Sprawozdania kwartalne 38
0.33%
Zarządzenia Wójta z 2015 r. 38
0.33%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 38
0.33%
Mienie 38
0.33%
Mapa serwisu 37
0.32%
Zarządzenia Wójta z 2014 r. 36
0.31%
Zarządzenia Wójta 36
0.31%
Raport o stanie Gminy Michów 35
0.3%
Informacje nieudostępnione w BIP 35
0.3%
Rejestr instytucji kultury 34
0.3%
Statystyka odwiedzin 34
0.3%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego 34
0.3%
Uchwały RIO 33
0.29%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 33
0.29%
Komisja Rewizyjna 33
0.29%
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie 33
0.29%
Wybory prezydenckie 33
0.29%
Informacje podstawowe 32
0.28%
Redakcja biuletynu 32
0.28%
Słownik skrótów 32
0.28%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 30
0.26%
Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego 28
0.24%
Interpelacje i zapytania radnych 27
0.23%
Oświadczenia majątkowe radnych 26
0.23%
Skarbnik Gminy 23
0.2%
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 23
0.2%
Zarządzenia Wójta z 2018 r. 23
0.2%
Wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy 22
0.19%
Zarządzenia Wójta z 2019 r. 22
0.19%
Zarządzenia Wójta z 2021 r. 19
0.17%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 17
0.15%
Zarządzenia Wójta z 2008 r. 16
0.14%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzedzie Gminy 16
0.14%
Zarządzenia Wójta z 2013 r. 16
0.14%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 16
0.14%
Wybory samorządowe 15
0.13%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 14
0.12%
Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego 13
0.11%
RODO 13
0.11%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 13
0.11%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 13
0.11%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 12
0.1%
Oświadczenia majatkowe osób wydajacych decyzje administracyjne w imieniu Wójta 11
0.1%
Wybory Ławników 10
0.09%
Ponowne wybory do Rady Gminy Michów w okręgu wyborczym Nr 9 9
0.08%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 9
0.08%
Emisja obligacji 2013 8
0.07%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie 8
0.07%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8
0.07%
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 7
0.06%
Strategia rozwoju 7
0.06%
Statut Gminy 7
0.06%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 7
0.06%
Historia zmian 6
0.05%
Oświadczenia Majątkowe 6
0.05%
Inne Dokumenty 6
0.05%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 6
0.05%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 6
0.05%
Zarządzenia Wójta z 2009 r. 6
0.05%
Referendum Ogólnokrajowe 2015 5
0.04%
Szkoła Podstawowa w Katarzynie 5
0.04%
Ocena wybranych właściwości gleb gminy Michów 5
0.04%
Regulamin organizacyjny Urzędu 5
0.04%
Przedszkole w Michowie 5
0.04%
Aktualności 5
0.04%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 5
0.04%
Instrukcja obsługi BIP 4
0.03%
Zarządzenia Wójta z 2010 r. 4
0.03%
Prawo miejscowe 4
0.03%
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 4
0.03%
Wybory prezydenckie 4
0.03%
Komisje Rady Gminy 4
0.03%
Zarządzenia Wójta z 2011 r. 4
0.03%
Załatwianie spraw 4
0.03%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 4
0.03%
Urząd Gminy 3
0.03%
Zarządzenia Wójta z 2012 r. 3
0.03%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 3
0.03%
Rada Gminy 3
0.03%
Ogłoszenia 2
0.02%
Wybory Ławników 2
0.02%
Raport o stanie Gminy 2
0.02%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2
0.02%
Informacje o biuletynie 2
0.02%
Wybory i referenda 1
0.01%
Jednostki Organizacyjne 1
0.01%