Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o Gminie 921
11.82%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. 705
9.05%
Ogłoszenia, obwieszczenia, wykazy 687
8.82%
Przetargi 673
8.64%
Uchwały Rady Gminy 357
4.58%
Struktura organizacyjna 307
3.94%
Zapytania ofertowe 242
3.11%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 195
2.5%
Protokoły z Sesji Rady Gminy 128
1.64%
Zarządzenia Wójta z 2023 r. 126
1.62%
Przetargi 110
1.41%
Petycje 109
1.4%
Wójt Gminy 98
1.26%
Zarządzenia Wójta z 2022 r. 82
1.05%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 81
1.04%
ZAWIERANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I /LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 80
1.03%
Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Gminy 78
1%
Wybory samorządowe 2018 63
0.81%
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 62
0.8%
Sprawozdania finansowe roczne jednostek budżetowych 60
0.77%
Zarządzenia Wójta z 2007 r. 59
0.76%
Zarządzenia Wójta z 2020 r. 57
0.73%
Uchwały RIO 57
0.73%
Wykaz spraw załatwianych w USC 56
0.72%
Projekty Uchwał Rady Gminy 55
0.71%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 54
0.69%
Sprawozdania kwartalne 54
0.69%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 54
0.69%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 52
0.67%
Imienny wykaz głosowań 51
0.65%
Sprawozdania roczne 49
0.63%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 48
0.62%
Mienie 47
0.6%
Zarządzenia Wójta z 2017 r. 45
0.58%
Zarządzenia Wójta z 2016 r. 45
0.58%
Transmisje z obrad sesji Rady Gminy 43
0.55%
Emisja obligacji 2013 43
0.55%
Zarządzenia Wójta 43
0.55%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 40
0.51%
Skarbnik Gminy 40
0.51%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 40
0.51%
Statystyka odwiedzin 39
0.5%
Skład Rady Gminy 38
0.49%
Zarządzenia Wójta z 2015 r. 38
0.49%
Zarządzenia Wójta z 2006 r. 38
0.49%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 35
0.45%
Kanały technologiczne 35
0.45%
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 35
0.45%
Rejestr umów 34
0.44%
Formularz A- karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego. 34
0.44%
Sekretarz Gminy 34
0.44%
Raport o stanie Gminy Michów 33
0.42%
Rejestr instytucji kultury 33
0.42%
Zarządzenia Wójta z 2014 r. 32
0.41%
Informacje podstawowe 32
0.41%
Zastępca Wójta 32
0.41%
Wybory prezydenckie 31
0.4%
Słownik skrótów 31
0.4%
Szkoła Podstawowa w Rudnie 30
0.39%
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów. 29
0.37%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 29
0.37%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 29
0.37%
Program Ochrony Środowiska 29
0.37%
Informacje nieudostępnione w BIP 29
0.37%
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 29
0.37%
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie 28
0.36%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 28
0.36%
Instrukcja obsługi BIP 28
0.36%
Redakcja biuletynu 28
0.36%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 27
0.35%
Rejestr umorzeń 26
0.33%
Komisja Rewizyjna 26
0.33%
Pożytek publiczny 25
0.32%
Gospodarka komunalna 23
0.3%
Ocena wybranych właściwości gleb gminy Michów 23
0.3%
Oświadczenia majątkowe radnych 23
0.3%
Mapa serwisu 23
0.3%
Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie 22
0.28%
Interpelacje i zapytania radnych 22
0.28%
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 21
0.27%
Wybory prezydenckie 20
0.26%
Wybory Ławników 19
0.24%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 19
0.24%
Zarządzenia Wójta z 2019 r. 17
0.22%
Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Michów 17
0.22%
Wybory samorządowe 16
0.21%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15
0.19%
Zarządzenia Wójta z 2021 r. 14
0.18%
Oświadczenia majatkowe osób wydajacych decyzje administracyjne w imieniu Wójta 13
0.17%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzedzie Gminy 12
0.15%
Zarządzenia Wójta z 2018 r. 12
0.15%
Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego 12
0.15%
Zarządzenia Wójta z 2009 r. 11
0.14%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego 11
0.14%
RODO 11
0.14%
Wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy 11
0.14%
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 11
0.14%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 9
0.12%
Strategia rozwoju 9
0.12%
Zarządzenia Wójta z 2012 r. 9
0.12%
Ogłoszenia 8
0.1%
Szkoła Podstawowa w Katarzynie 8
0.1%
Zarządzenia Wójta z 2008 r. 7
0.09%
Ponowne wybory do Rady Gminy Michów w okręgu wyborczym Nr 9 7
0.09%
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów. 7
0.09%
Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego 7
0.09%
Formularz E - karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o 7
0.09%
Historia zmian 7
0.09%
Zarządzenia Wójta z 2010 r. 7
0.09%
Oświadczenia Majątkowe 7
0.09%
Przedszkole w Michowie 6
0.08%
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów. 5
0.06%
Urząd Gminy 5
0.06%
Regulamin organizacyjny Urzędu 5
0.06%
Wybory i referenda 5
0.06%
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 5
0.06%
Statut Gminy 5
0.06%
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5
0.06%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie 5
0.06%
Zarządzenia Wójta z 2011 r. 4
0.05%
Formularz B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych. 4
0.05%
Załatwianie spraw 4
0.05%
Inne Dokumenty 4
0.05%
Komisje Rady Gminy 4
0.05%
Referendum Ogólnokrajowe 2015 4
0.05%
Zarządzenia Wójta z 2013 r. 4
0.05%
Wybory Ławników 3
0.04%
Prawo miejscowe 3
0.04%
Raport o stanie Gminy 3
0.04%
Formularz F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofi 3
0.04%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2
0.03%
Jednostki Organizacyjne 2
0.03%
Informacje o biuletynie 2
0.03%
Aktualności 1
0.01%
Rada Gminy 1
0.01%