Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Oświadczenia majątkowe radnych

rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji.
Oświadczenie majątkowe składane do trzydziestego dnia od ślubowania.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Rada Gminy Michów
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.