Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Oświadczenia majatkowe osób wydajacych decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Szczegółowe wyszukiwanie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenia majatkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta składane na 30 dzień od uzyskania upoważnienia
Stanowisko pracownika - referent do spraw świadczeń
Oświadczenie majatkowe za 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta składane na 30 dzień od upoważnienia
Stanowisko pracownika - Starszy Pracownik Socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenia majatkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok