Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Wójt
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
władze
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.