Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Michów

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Michów
Wójt
Oświadczenie majątkowe składane przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Wojt
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
władze
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Zastepca Wójta Gminy Michów
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania z funkcji Skarbnika Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.